Oświetlenie zewnętrzne: 3 trendy, które rewolucjonizują sektor

Dziś miasto jest główną sceną, na której toczy się życie ludzi. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość światowej populacji mieszka w centrach miejskich i że ten trend tylko się nasila, wydaje się właściwe przeanalizowanie, w jaki sposób te przestrzenie zostały przekształcone i jakie wyzwania stoją przed oświetleniem.

Aby zrównoważyć ludzką skalę w przestrzeniach zewnętrznych, zarówno publiczne, jak i prywatne, stały się podstawowym celem strategii miejskich, których celem jest uczynienie miast nadającymi się do zamieszkania, zrównoważonymi i bezpiecznymi przestrzeniami dla wszystkich.

W ostatnim czasie planowanie miejskie ewoluowało w kierunku modelu, w którym ich mieszkańcy są w centrum różnych prowadzonych działań. Struktury miejskie mają zarówno element operacyjny, jak i emocjonalny który bezpośrednio wpływa na interakcję z różnymi przestrzeniami i dla których oświetlenie odgrywa ważną rolę.

Trendy w oświetleniu zewnętrznym

Oświetlenie jest kluczowym elementem tych nowych koncepcji ze względu na jego potencjał jako przekształcającego elementu przestrzeni. Oświetlenie zewnętrzne składa się z funkcjonalnych aplikacji oświetleniowych ukierunkowanych na zapewnienie właściwej widoczności działań prowadzonych na otwartej przestrzeni, a także oświetlenia dekoracyjnego ukierunkowanego na uwydatnienie elewacji tworzących ten miejski krajobraz.

Aby osiągnąć te cele, oświetlenie architektoniczne musi dostosowywać się do nawyków, zachowań i stylu życia użytkowników, jednocześnie zachowując wydajność i szanując środowisko, stosując wysokowydajne oprawy i unikając zanieczyszczenia światłem dzięki odpowiedniej kontroli optycznej, która zapobiega wyższym emisjom i resztkowemu oświetleniu.

Projektowanie oświetlenia to stale rozwijająca się dyscyplina, która stara się sprostać potrzebom użytkowników. W związku z tym warto przyjrzeć się głównym trendom w branży.

Rekultywacja przestrzeni miejskich dla pieszych

Proponowane są nowe propozycje mające na celu humanizację przestrzeni miejskiej, takie jak deptakowanie dróg i obszarów centralnych, ustanowienie stref ograniczonego ruchu na korzyść pieszych lub odzyskanie środowisk półpublicznych i ich adaptacja dla użytkowników.

W tym scenariuszu oświetlenie staje się kluczowym elementem zdolnym do:

● Pomoc obywatelom w korzystaniu z przestrzeni
● Zapewnienie bezpieczeństwa
● Ukierunkowanie przepływu użytkowników w celu sprzyjania koegzystencji
● Ulepszanie architektury kształtującej przestrzeń

Aby sprostać potrzebom oświetleniowym obszarów dla pieszych, dostępne są następujące typy opraw: wpuszczane, listwy ścienne, reflektory, słupki lub kinkiety, które podkreślają miejski krajobraz i dodają kolejną warstwę informacji do przestrzeni poprzez oświetlenie.

Udomowienie przestrzeni miejskich

Zacierają się tradycyjne granice między sferą publiczną i prywatną. Aby miasto zostało oswojone, musi stać się domem dla jego mieszkańcówtworząc przestrzenie, które zapraszają ich po zachodzie słońca. Dlatego oświetlenie staje się bardziej użyteczne i bliższe użytkownikowi, tworząc bardziej przyjazną i przyjazną atmosferę dzięki oprawom, które integrują się z przestrzenią.

Skutkuje to również wydajniejszym oświetleniem dzięki oprawom o określonych rozkładach światła. Ten trend sprzyja stosowaniu opraw zewnętrznych o cieplejszych temperaturach barwowych.

dfb

Inteligentne miasta

Zrównoważony rozwój to podstawa projektów inteligentnych miast, które już stały się rzeczywistością. Inteligentne miasto jest w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców ze społecznego, środowiskowego i funkcjonalnego punktu widzenia poprzez integrację technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dlatego łączność jest niezbędna dla rozwoju tego typu przestrzeni.

Oświetlenie jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju inteligentnych miast. Inteligentne systemy oświetleniowe umożliwiają obsługę, monitorowanie i zarządzanie oświetleniem miejskim za pośrednictwem bezprzewodowych sieci komunikacyjnych. Dzięki zastosowaniu technologii zdalnego sterowania możliwe jest dostosowanie oświetlenia do specyficznych potrzeb każdej przestrzeni przy jednoczesnej optymalizacji kosztów oraz zapewnieniu większej wszechstronności i interakcji.
Dzięki takiemu pojmowaniu przestrzeni miasta na nowo definiują swoją tożsamość. Różnorodność przestrzenna, dostosowana do potrzeb społecznych mieszkańców, przyczynia się do przemian kulturowych i stymuluje dobrobyt obywateli.

A zatem, Możliwość dostosowania zewnętrznych systemów oświetlenia do różnych przestrzeni tworzących miasto jest jednym z najważniejszych trendów w branży. Sukces dobrego projektu oświetlenia zależy od jego zdolności do zaspokojenia funkcjonalnych, emocjonalnych i społecznych potrzeb użytkowników.


Czas postu: Sty-08-2021